Od 8 do 31 stycznia zapraszamy na wystawę Zbigniewa Sikory i Sabiny Twardowskiej - artystów młodego pokolenia, obrazujących współczesne społeczeństwo oraz funkcjonujące w nim zasady i schematy.

Prezentowane w Domotece prace, choć prezentują dwa odrębne spojrzenia artystyczne, tworzą kompletną oraz powiązaną wewnętrznie całość. Artyści skupiają się w swoich pracach na pokazaniu współczesnej rzeczywistości, opartej o własne obserwacje i doświadczenia. Przedstawiane na obrazach sceny oraz postaci, czasami wzbogacone o napisy natychmiastowo wywołują łańcuch skojarzeń z otoczeniem, które znamy.
Dzieła zostały wykonane w różnorodnych technikach artystycznych – zarówno popularnym akrylu, jak i sitodruku czy dzięki szablonom. Sabina Twardowska wykorzystuje w swoich pracach dodatkowo taśmy i flamastry.

Oboje artystów prezentujących swoje dzieła w Domotece to młodzi twórcy, którzy jednak w swoim dorobku posiadają już liczne wystawy. Zbigniew Sikora ukończył Wydział Malarstwa warszawskiej ASP, uzupełniając swoją edukacje artystyczną o zajęcia w pracowniach Alternatywnego Obrazowania oraz pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Sabina Twardowska jest również absolwentką wydziału Malarstwa warszawskiej ASP (dyplom z wyróżnieniem dziekańskim) w pracowniach prof. Krzysztofa Wachowiaka (Malarstwo), prof. Ryszarda Sekuły (Rysunek) i prof. Mieczysława Wasilewskiego (Plakat na Wydziale Grafiki).

Wystawę można oglądać bezpłatnie w godzinach otwarcia centrum.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę IKEA Centres Polska S.A. z siedzibą w Raszynie 05-090, Janki, Pl. Szwedzki 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 84564, będącą administratorem tych danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursach oraz plebiscytach organizowanych przez lub na zlecenie firmy IKEA Centres Polska S.A. Każda osoba posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.