Od 4 do 28 lutego zapraszamy do oglądania prac artystów z kolekcji Polish Art Collection: Agnieszki Gąsiorowskiej-Żaby, Katarzyny Bąkowskiej-Roszkowskiej oraz Piotra Pasiewicza. Kolekcję nowych dzieł wzbogacają prace Sabiny Twardowskiej i Zbigniewa Sikory, których twórczość klienci Domoteki mogli podziwiać też w styczniu.

Nadchodząca wystawa pokaże świeże spojrzenie na otaczający nas świat i nowatorski sposób jego wyrazu. Prace Agnieszki Gąsiorowskiej-Żaby to próba przywołania wizerunku polskich ośrodków wypoczynkowych lat 70-tych i 80-tych. Artystka skupia uwagę na odtworzeniu atmosfery przedstawionych na obrazach miejsc. Jej twórczość nie jest jednak próbą oceny niechlubnej historii lat PRL.

Katarzyna Bąkowska-Roszkowska w swoim malarstwie ukazuje walkę człowieka z naturą, przy czym to przyroda zawsze wygrywa. Autorka ukazuje wiele niedosłowności, budując napięcie, płynące z obcowania z żywiołami. Tym najważniejszym pozostaje dla niej woda, która przez swoją niejednoznaczną naturę, barwę i formę, daje nieskończone możliwości malarskie.

W lutym w Domotece można także zobaczyć abstrakcyjne obrazy, grafiki oraz rysunki Piotra Pasiewicza. Prace ukazują dynamikę świata, w którym pozornie sprzeczne ze sobą formy czy struktury nie mogą bez siebie funkcjonować, ulegając przy tym ciągłym transformacjom.

Lutowa ekspozycja została wzbogacona o twórczość Zbigniewa Sikory i Sabiny Twardowskiej, których prace można było zobaczyć w Domotece już w styczniu. 

Zapraszamy do oglądania nowej wystawy od 4 do 28 lutego w godzinach otwarcia Domoteki. Wystawa jest dostępna na parterze centrum. W czasie jej trwania zainteresowani będą mogli zakupić wybrane prace artystów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę IKEA Centres Polska S.A. z siedzibą w Raszynie 05-090, Janki, Pl. Szwedzki 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 84564, będącą administratorem tych danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursach oraz plebiscytach organizowanych przez lub na zlecenie firmy IKEA Centres Polska S.A. Każda osoba posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.